Hur fungerar det?


Planeringsmöte

Efter vår första kontakt via telefon eller e-mail bokar vi in ett möte för att diskutera vad ni önskar från oss. Vi sitter ner och planerar hur ert bygge ska se ut och går igenom alla detaljer. Därefter skickas en offert och eventuellt en 3D skiss och planritning från Hallands RitningsByrå AB och ni kan komma med fler synpunkter om tex dörr och fönsterplaceringar. När ni har gått igenom allt och godkänner offerten får ni en orderbekräftelse och planering av arbetet kan börja.

Bygglov

Genom Hallands RitningsByrå  AB ansöker vi om eventuellt bygglov eller gör en bygganmälan. Ett bygglov tar normalt sett 3-6 månader om omständigheterna är rätt. En bygganmälan tar ca 8-10 veckor. När startbeskedet har kommit kan planering av tillverkning börja. 

Tillverkning i verkstaden

Våra anställda i verkstaden får en konstruktionsritning och bygger sektioner utefter detta. Vi tillverkar även enklare takstolar. Vi beställer eventuella fönster, dörrar och detaljer från våra leverantörer. 

Montering på plats

Kranbilen från Flaktransporter AB kommer till verkstaden och vi lastar byggsatserna på bilen. Vi åker till byggplatsen och påbörjar arbetet av monteringen. Detta tar oftast 1-2 dagar beroende på storleken av ert projekt. Vid avslut städar vi på platsen och vårt arbete är färdigt. Därefter kommer underentreprenörer och hjälper er med arbetet invändigt. 
 

Olika tillval beroende på behov

Vi erbjuder 
- Betongplatta 
- Gips 
- Golv
- Innertak 
 

Tillkommer 
För att få ett komplett bygge behöver ni ta kontakt med externa firmor för: 

- El-inkoppling
- Badrum 
- Kök 
- Rörläggning  
- Måleri